Harmonogram výziev (PRV) na rok 2019

MAS ŠAFRÁN zverejnila harmonogram plánovaných výziev na rok 2019 týkajúcich sa opatrení z Programu rozvoja vidieka (7.2, 7.4., 7.5.). Harmonogram nájdete na tomto linku:

https://www.massafran.sk/leader-2014-2023/opatrenia-prv/harmonogram-vyziev-prv-na-rok-2019/