Harmonogram výziev (PRV) na rok 2024

MAS ŠAFRÁN zverejnila dňa 26.02.2024 aktualizovaný harmonogram plánovaných výziev na rok 2024 týkajúci sa opatrenia 7.2  z Programu rozvoja vidieka.

Viac tu: www.massafran.sk/prv-2024/harmonogram-vyziev-na-rok-2024/