INFORMAČNÝ SEMINÁR „ZÁHRADA V DEDINE, DEDINA V KRAJINE - KRAJINA PRE ĽUDÍ, ĽUDIA PRE KRAJINU”

Dňa 09.04.2015 sa v Kapušanoch konal Informačný seminár  „Záhrada v dedine, dedina v krajine - Krajina pre ľudí, ľudia pre krajinu“, ktorý bol určený pre samosprávy a aktívnych občanov územia MAS Šafrán. Hlavnými témami seminára boli: klimatické zmeny, krajinotvorba a permakultúra, úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a ochrana životného prostredia. Seminár bol pripravený v nadväznosti na schválený PRV 2014  - 2020 a v súlade so stratégiou miestneho rozvoja vedeného komunitou. Lektorkou informačného seminára bola Ing. Paulína Urdová, regionálna koordinátorka programu Zelená škola

Fotky si môžete pozrieť: www.massafran.sk/fotogaleria/rok-2015/

Výstupy projektu:

Čo s bioodpadom v záhrade - ako nekompostovať

Kompost - zelené zlato

Dozrievanie ovocia v priebehu roka