MAS ŠAFRÁN aktualizuje výzvu na podporu mladého poľnohospodára alebo mladú poľnohospodárku!

Dňa 24.07.2023 nadobudne účinnosť Aktualizácia výzvy č.1 v podopatrení 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov, ktorá bola vyhlásená dňa 26.05.2023. Aktualizované zmeny sa týkajú dátumu uzavretia výzvy z 25.07.2023 na 25.08.2023 a v zmene podmienky, na základe ktorej bude možné akceptovať podanie žiadosti o priamu podporu za rok 2023 aj pred vyhlásením výzvy.  Všetky zmeny sú zapracované v znení  aktualizovanej výzvy.

Viac informácií tu:  www.massafran.sk/vyzvy-prv-2023/mas-017-6-1-2/