Neoprávnené oblasti podpory v rámci výzvy 511 pre podnikateľov

Pre žiadateľov o príspevok v rámci výzvy č. IROP-CLLD-Q181-511-01 zverejňujeme neoprávnené oblasti podpory SK NACE. Predmetný dokument nájdete na tomto linku:

https://www.massafran.sk/leader-2014-2023/opatrenia-irop/financovanie-implementacie-strategie-clld-opatreni-irop/vyzva-irop-clld-q181-511-01/