Odpovede na predkladané otázky k výzve 511 pre podnikateľov

Na informačnom seminári k výzve pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov boli predložené otázky, na ktoré prinášame žiadateľom o príspevok odpovede. Nájdete ich na tomto linku:

 

https://www.massafran.sk/leader-2014-2023/opatrenia-irop/financovanie-implementacie-strategie-clld-opatreni-irop/vyzva-irop-clld-q181-511-01/