Otvorenie Kultúrnej miestnosti v obci Chmeľovec

Dňa 24.08.2013 sme slávnostne otvorili novopostavenú prístavbu Kultúrnej miestnosti OcÚ v obci Chmeľovec.

Tento projekt bol podaný v rámci výzvy č. 15/2012/PRV/MAS 46

Výška oprávnených výdavkov na tento projekt predstavovala 71 609,94 EUR