OTVORENIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA V OBCI LADA

Dňa 07.06.2014 bolo  slávnostne otvorené Multifunkčné ihrisko v obci Lada

Tento projekt bol podaný v rámci výzvy č. 15/2012/PRV/MAS 46

Výška oprávnených výdavkov na tento projekt predstavovala 53 799,79 EUR