Otvorenie multifunkčného ihriska v obci Vyšná Šebastová

Dňa 12.10.2013 sme slávnostne otvorili Multifunkčné ihrisko v obci Vyšná Šebastová.

Tento projekt bol podaný v rámci výzvy č. 15/2012/PRV/MAS 46

Výška oprávnených výdavkov na tento projekt predstavovala 71 350,00 EUR