OTVORENIE ŠAFRÁNSKEJ CYKLOTRASY V OBCI VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ

Dňa 31.05.2014 bola  slávnostne otvorená Šafránska cyklotrasa  v obci Vyšná Šebastová.

Tento projekt bol podaný v rámci výzvy č. 24/2013/PRV/MAS 46

Výška oprávnených výdavkov na tento projekt predstavovala 20 663,47 EUR