OTVORENIE SPOLOČENSKEJ SÁLY V OBCI ČELOVCE

Dňa 26.10.2014 bola slávnostne otvorená spoločenská sála v obci Čelovce.

Projekt bol podaný v rámci výzvy č. 23/2013/PRV/MAS 46

Výška oprávnených výdavkov na tento projekt predstavovala 50 030,41 EUR