POZVÁNKA NA ZHROMAŽDENIE ČLENOV MAS ŠAFRÁN

Pozývame všetkých členov MAS Šafrán na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 09.04.2014 (streda) o 17:00 v zasadačke MAS Šafrán v Šarišskej Trstenej 

Pozvánka na stiahnutie: Pozvánka