POZVÁNKA

Pracovná skupina pre tvorbu ISRÚ  2015 - 2020 MAS Šafrán  Vás pozýva na Pracovné stretnutie,  ktoré sa uskutoční dňa:  18. februára 2015 (streda)10:00 hod. v študijnej miestnosti  MAS Šafrán v Šarišskej Trstenej.