Pracovné stretnutie NSRV PO

Dňa 25.02.2014 manažérka MAS zúčastnila pracovného stretnutia, ktoré pravidelne organizuje RP NSRV v Prešove a na ktoré boli pozvané MAS a VSP z Prešovského kraja. Predmetom stretnutia bolo informovanie o plánovaných aktivitách RP NSRV PO v roku 2014 vrátanie zistenia záujmu účasti a participácie na podujatiach organizovaných NSRV. MAS Šafrán sa plánuje zúčastniť na Agrokomplexe v Nitre, kde sa zapojí do prezentačných a informačných aktivít. Zúčastnení dohodli na spolupráci pri aktivitách súvisiacich s novým programovacím obdobím. Na záver prebehla diskusia za účelom vzájomnej výmeny informácii, podnetov a postrehov z pracovnej činnosti