Pracovné stretnutie za okrúhlym stolom „Rozvoj vidieckého cestovného ruchu v Slanských vrchoch ‟

Dňa 19.02.2014 sa konal  okrúhly stôl na tému „Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v Slanských vrchoch“. Región Slanských vrchov  predstavuje významný potenciál pre celoročné tematické pobyty zamerané na spojenie relaxu s pestovaním vzťahu k vlastnej krajine cez spoznávanie histórie, kultúry, prírody, vidieckeho spôsobu života a jeho hodnôt. Cieľom MAS Šafrán je mimo iného aj podpora cestovného ruchu, preto všetky formy partnerstva v tejto oblasti sú vítané.