Pracovno - informačné stretnutie starostov MAS Šafrán

Dňa 06.02.2014 sa konalo pracovno – informačné stretnutie zástupcov obcí z územia MAS Šafrán v novoprijatej obci Ľubotice. Účelom stretnutia bolo informovanie o aktuálnom stave implementácie ISRÚ MAS Šafrán Chránime spolu poklady Šafránu“, oboznámenie prítomných s plánom práce MAS Šafrán na rok 2014 a o príprave na nové programovacie obdobie na roky 2014-2020.  Prítomní boli oboznámení s návrhom pre spracovanie ISRÚ, ktorej tvorba bude prebiehať počas roka 2014. MAS Šafrán plánuje v marci 2014 realizovať 7 pracovných stretnutí poslancov obecných zastupiteľstiev.