PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA 2014 -2020

Dňa 13.2.2015 Európska komisia v informačnom systéme SFC schválila verziu Programu rozvoja vidieka 2014-2020.Viac informácií na www.apa.sk/index.php?navID=496