Retrojurmak v Šafráne 2013

Retrojurmak v Šafráne 2013

(fotografie z aktivity si pozrite v našej fotogalérii)

V sobotu 17. augusta 2013 sa uskutočnil 3. ročník podujatia  Retrojurmak v Šafráne 2013, ktorý sa tento rok konal v priestoroch Farmer Area v Kapušanoch. Na Retrojarmoku vystavovali  lokálni remeselníci a výrobcovia.

  Odborný program Retrojarmoka začal o 10:00 hod v reštaurácii Farmer Area, kde sa pre účastníkov podujatia konal workshop na tému Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2007-2013 v rámci SR na úrovni regiónov s nasledovným programom: 

Prezentácia RP NSRV PO a aktivít NSRV a RP NSRV PO, Prístup LEADER na území MAS Šafrán, Prístup LEADER v novom programovacom období 2014 – 2020, ktorý viedli Ing. Marta Martausová, manažérka NS RV PO a Mgr. Natália Maťašová, manažérka MAS Šafrán.

         Slávnostné otvorenie Retrojarmoka sa konalo o 12:00 hod na pódiu areálu Farmer Area. Návštevníci si mohli pozrieť prehliadku ľudových remesiel a výstavou miestnych produktov a povzbudiť svoju MAS vo varení tradičnej polievky z miestnych surovín. Tento rok bol tak trochu špeciálny, pretože do súťaže vo varení tradičnej polievky sa zapojili všetky MAS- ky z Prešovského kraja: MAS Bachureň, MAS LEV, MAS OZ pre rozvoj regiónu Spiš, hostiteľská MAS Šafrán a regionálne pracovisko NS RV Prešov, ktoré do súťaže venovalo 3 ceny.

 Nezávislá porota bola zložená zo siedmych členov, ktorí brali túto funkciu veľmi zodpovedne.

Výsledky súťaže:

  1. Národná sieť rozvoja vidieka SR, šéfkuchárka Ing. Marta Martausová
  2. MAS LEV, šéfkuchárka Ing. Andrea Hradiská, PhD.
  3. MAS OZ pre rozvoj regiónu Spiš, šéfkuchár Ľudovít Svocák

Výherný recept bude uverejnený v listoch Šafránu.

Pre deti bola pripravená športová aréna, kde si pod vedením dobrovoľníkov mohli zasúťažiť v športových a zaujímavých súťažiach a  tvorivá dielňa, kde si mohli vymaľovať zvieratká z farmy. Najkrajšie výtvory budú prezentované na Agrokomplexe v Nitre. Deti a dospelí mali tiež možnosť sa povoziť na krásnom jazdeckom koni. Zaujímavým doplnkom podujatia bol futbalový zápas starostov obcí a dopravných policajtov.

V rámci prezentácie územia MAS Šafrán vystúpili na Retrojurmaku: Kapušanske richtaroše, Spevácka skupina Nemcovianka, Súbor Ľudových piesní Šebeš a Michal Smetanka, ktorým veľmi pekne ďakujeme za dotvorenie skvelej atmosféry.

 

 Šarišská Trstená, 21.8.2013, Mgr. Natália Maťašová