RETROJURMAK V ŠAFRÁNE

Dávame do pozornosti pripravovanú akciu Retrojurmak 2015, ktorý sa bude konať dňa 13.06.2015 v parku v Kapušanoch.

Ak viete o niekom, kto by sa podujatia rád zúčastnil ako vystavovateľ/ predajca,  prosím posuňte túto informáciu ďalej.
 
Prihlášku  pre účastníka je potrebné vyplniť, podpísať a doručiť kancelárii MAS v termíne do 15.mája 2015 (mailom alebo poštou).
Prihlášky zaslané po termíne nebudú akceptované.
Každý vystavovateľ/predajca môže prihlásiť 1 pomocníka/asistenta.
 
Prihláška na stiahnutie: prihlaska_retrojurmak 2015