STRETNUTIE ZÁSTUPCOV MIESTNYCH AKČNÝCH SKUPÍN S VEDENÍM PSK

ZÁSTUPCOVIA MIESTNYCH AKČNÝCH SKUPÍN (MAS) včera (7.11.2018) diskutovali s vedením Úradu PSK o svojich najväčších problémoch a pokúšali sa hľadať spoločné riešenia.