SÚŤAŽ: KREATÍVNE PERO, uzávierka: 15.3.2019

Milé dievča, chlapec milý, pozývam ťa do krajiny, kde má domov fantázia, čo sa v tvojej hlávke skrýva. Daj jej šancu, priateľ milý, popusti ju v správnej chvíli, napíšeš s ňou príbeh silný, pútavý a kreatívny, s ktorým možno práve ty zažiariš a zvíťazíš.

Ak rád tvorivo píšeš, slohy máš v malíčku a bez problémov zrýmuješ aj krátku básničku, tak neváhaj ani chvíľku a zapoj sa do literárnej súťaže s názvom „Kreatívne pero“, ktorú pre teba i tvojich spolužiakov organizuje občianske združenie MAS ŠAFRÁN. V prípade, že máš záujem zapojiť sa, tak si vyber jednu z uvedených tém, na ktorú napíšeš svoj krátky literárny príspevok. Či to bude poviedka, úvaha, básnička alebo rozprávka, je len a len na tebe.

Témy:

I. súťažná kategória= žiaci I. stupňa ZŠ

  1. Prázdniny na vidieku
  2. Čaro našich Vianoc/ Čaro našej Veľkej noci
  3. Morena – bohyňa zimy

II. súťažná kategória= žiaci II. stupňa ZŠ

  1. Miesto kde žijem – miesto, ktoré mám v srdci
  2. Remeslo ma zlaté dno
  3. Svätojánske ohne – čaro svätojánskej noci

Bonusová téma: „Už sme žniva dokončili“ – tradícia dožinkových slávností na našom území

Bližšie informácie a pravidlá súťaže

Literárna súťaž „Kreatívne pero“ je určená pre žiakov základných škôl nachádzajúcich sa na území MAS ŠAFRÁN, resp. pre deti, ktoré navštevujú základnú školu v iných obciach mimo územia MAS ŠAFRÁN, no majú trvalý pobyt v niektorej z našich 22 členských obcí. Súťaž bude prebiehať v dvoch kategóriách. V prvej kategórii budú súťažiť žiaci prvého stupňa ZŠ, do II. kategórie budú zaradené texty žiakov druhého stupňa. V rámci oboch kategórií si deti môžu vybrať jednu z troch tém, na ktorú napíšu svoj súťažný príspevok. Každý súťažiaci by mal tvoriť samostatne ako jednotlivec (max. s menšou pomocou rodičov v rámci I. kategórie). Práca v skupinách nie je povolená. Všetky súťažné práce musia obsahovať: meno a vek dieťaťa, ročník, prípadne triedu, ktorú navštevuje, názov základnej školy, názov vybranej témy a vlastný názov svojho literárneho príspevku. Každý súťažný text bude hodnotiť trojčlenná porota, ktorá udelí tri miesta v I. a tri miesta v II. súťažnej kategórii.

Literárna súťaž „Kreatívne pero“ začína od 2. januára 2019 a končí 15. marca 2019.

Súťažné práce zasielajte mailom na adresu: kancelaria.massafran@gmail.com (vo formáte word alebo scan - pdf) alebo poštou na adresu: MAS ŠAFRÁN, Šarišská Trstená 42, 082 14  do 15. marca 2019.