Súťaž "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2013" - Pošlite nám najkrajšiu fotografiu Vašej obce! Uzávierka súťaže v našej MAS - 20.05.2013 !!!!!!!

Súťaž "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2013"

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 3. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS". Do súťaže sa môžu zapojiť schválené miestne akčné skupiny na Slovensku. Miestnym akčným skupinám ponúkame možnosť prezentovať svoje územie v obrazovej podobe. Je to príležitosť čo najlepšie zachytiť a predstaviť v obraze to, čo je vo Vašej MAS zaujímavé, originálne alebo výnimočné.  Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční počas výstavy Agrokomplex 2013.

Informácie o súťaži

V súťaži sú vyhlásené nasledujúce tematické kategórie:

  1. Naša príroda (krajina, v ktorej sa územie MAS nachádza a jej prírodné krásy, bohatstvo, úkazy a zaujímavosti)
  2. Naši ľudia (obyvatelia z územia MAS, ľudia z územia MAS vytvárajúci hodnoty)
  3. Naše tradície (kroje reprezentujúce územie MAS)
  4. Naša budúcnosť (deti a mládež a ich aktivity)
  5. Naše "naj" (pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, turistické atrakcie nachádzajúce sa na území MAS)
  6. Život v našej MAS (aktivity a činnosti, ktoré sa uskutočňujú v MAS)

MAS môže poslať súťažnú fotografiu do každej z uvedených kategórií, maximálne však jednu do každej kategórie. Prihlásené fotografie musia zachytávať jednu z tém z územia MAS. Môžu byť farebné i čiernobiele. V prihláške je potrebné uviesť krátky a výstižný názov fotografie (max. 50 znakov) a zároveň aj popis (max. 200 znakov – za znak sa ráta aj bodka, čiarka či medzera), čo fotografia zobrazuje, pri akej príležitosti bola zhotovená a pod. Pri každej súťažnej fotografii bude zverejnený iba jej názov a popis. Meno MAS ani autora nebude v hlasovaní známe, čím bude zabezpečené objektívnejšie hlasovanie.

Meno MAS a meno autora (ak meno autora uvedie MAS v prihláške do súťaže) budú zverejnené po ukončení hlasovania, pri ďalšej prezentácii súťaže.

V prípade záujmu, zašlite vaše fotografie  e-mailom na adresu: kancelaria.massafran@gmail.com

najneskôr do 20.mája 2013, a do predmetu napíšte: "Najkrajšia fotografia MAS Šafrán".

V maili uveďte prosím meno autora, vek, obec a tel. číslo. MAS Šafrán fotografie spracuje, uverejní na svojom webovom sídle, následne vyberie  do každej kategórie 1 fotografiu a spolu budú zaslané na NS RV.

Ďakujeme !!!!