súťaž "Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2014"

Súťaž "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2014"

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 4. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS". Do súťaže sa môžu zapojiť schválené miestne akčné skupiny na Slovensku. Miestnym akčným skupinám ponúkame možnosť prezentovať svoje územie v obrazovej podobe. Je to príležitosť čo najlepšie zachytiť a predstaviť v obraze to, čo je vo Vašej MAS zaujímavé, originálne alebo výnimočné.  Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční počas výstavy Agrokomplex 2014.

Informácie o súťaži

V súťaži sú vyhlásené nasledujúce tematické kategórie:

  1. Naša príroda (krajina, v ktorej sa územie MAS/VSP nachádza a jej prírodné krásy, bohatstvo, úkazy a zaujímavosti)
  2. Naši ľudia (obyvatelia z územia MAS/VSP, ľudia z územia MAS/VSP vytvárajúci hodnoty)
  3. Naše tradície (kroje reprezentujúce územie MAS/VSP)
  4. Naša budúcnosť (deti a mládež a ich aktivity)
  5. Naše "naj" (pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, turistické atrakcie nachádzajúce sa na území MAS/VSP)
  6. Život v našej MAS (aktivity a činnosti, ktoré sa uskutočňujú v MAS/VSP)

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky MAS/VSP pôsobiace na území Slovenskej republiky. MAS/VSP môže poslať súťažnú fotografiu do každej z uvedených kategórií, maximálne však jednu do každej kategórie. Prihlásené fotografie musia zachytávať jednu z tém z územia MAS/VSP. Môžu byť farebné i čiernobiele. V prihláške je potrebné uviesť krátky a výstižný názov fotografie (max. 50 znakov) a zároveň aj popis (max. 200 znakov – za znak sa ráta aj bodka, čiarka či medzera), čo fotografia zobrazuje, pri akej príležitosti bola zhotovená a pod. Pri každej súťažnej fotografii bude zverejnený iba jej názov a popis. Meno MAS/VSP ani autora nebude v hlasovaní známe, čím bude zabezpečené objektívnejšie hlasovanie. Meno MAS/VSP a meno autora (ak meno autora uvedie MAS/VSP v prihláške do súťaže) budú zverejnené po ukončení hlasovania, pri ďalšej prezentácii súťaže.

Zaregistrované fotografie budú zverejnené na web stránke www.nsrv.sk, kde budú môcť za ne hlasovať návštevníci stránky. Link na hlasovanie bude zverejnený aj na Facebooku, aby bolo hlasovanie prístupné čo najširšiemu okruhu ľudí.

Technické požiadavky na zasielané fotografie:

- vo formáte .jpg

- veľkosť fotografie min. 1,5 MB.

Hlasovanie bude prebiehať do 30. júna 2014. Zvíťazí fotografia, ktorá bude mať najvyšší počet hlasov v danej kategórii. Platný hlas je z jednej IP adresy len jeden. Fotografia s celkove najvyšším počtom hlasov bude vyhlásená za absolútneho víťaza ročníka súťaže.

 

Meno MAS a meno autora (ak meno autora uvedie MAS v prihláške do súťaže) budú zverejnené po ukončení hlasovania, pri ďalšej prezentácii súťaže.

V prípade záujmu, zašlite vaše fotografie  e-mailom na adresu: kancelaria.massafran@gmail.com

najneskôr do 12.mája 2014, a do predmetu napíšte: "Najkrajšia fotografia MAS Šafrán".

V maili uveďte prosím meno autora, vek, obec a tel. číslo. MAS Šafrán fotografie spracuje, uverejní na svojom webovom sídle, následne vyberie  do každej kategórie 1 fotografiu a spolu budú zaslané na NS RV.

Ďakujeme !!!!