Tento rok opäť bilancujeme. Občasník Listy Šafránu je už vonku!

MAS ŠAFRÁN prináša opäť nové vydanie občasníka 1/2022. Prečítajte si nové informácie o našej činnosti v roku 2022 a nových plánoch. Občasník si v tlačenej verzii nájdete vo svojich schránkach a v elektronickej podobe si ho môžete prečítať tu: e8a35ae8cb.clvaw-cdnwnd.com/c84a8461c4cbea90ccf847dcd4b80133/200021268-b1187b118b/LS_2022.pdf