VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „S FARBIČKAMI ČARBIČKAMI”

Miestna akčná skupina MAS Šafrán vyhlásila výtvarnú súťaž „S farbičkami čarbičkami”, do ktorej sa mohli zapojiť deti do 15 rokov z územia MAS. Tu si môžte pozrieť výsledky súťaže:

1. miesto - Filip Onofrej (Obec Trnkov)

2. miesto - Alexandra Stankovičová (Obec Kapušany)

3. miesto - Lukáš Gabčo (Obec Šarišská Poruba)