Výkonný výbor a Zhromaždenie členov

Dňa 12.09.2019 sa v priestoroch obecného úradu v Šarišskej Trstenej uskutočnilo zasadnutie Výkonneho výboru a Zhromaždenia členov MAS ŠAFRÁN.