Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2007 – 2013 v rámci SR na úrovni regiónov – stretnutie s aktérmi rozvoja vidieka v Žilinskom kraji

Dňa 7.3.2013 sa štyria zástupcovia MAS Šafrán zúčastnili aktivity, ktorú orgaizovalo regionálne pracovisko NSRV Prešov. Správu z aktivity si prečítajte tu: Exkurzia MAS Horný Liptov 03_2013.pdf (166,1 kB)