VÝTVARNÁ SÚŤAŽ: „S farbičkami čarbičkami‟

Miestna akčná skupina Šafrán

vyhlasuje výtvarnú súťaž

„S farbičkami čarbičkami‟

 

Kto sa môže zapojiť:

  • deti z územia MAS Šafrán do 15 rokov

Ako sa zapojiť do súťaže:

  • Svoje podpísané výtvory môžete odovzdať riaditeľke alebo riaditeľovi školy, na obecnom úrade alebo v kancelárii MAS Šafrán (Šarišská Trstená). Vybrané obrázky uvidíte v propagačnom Šafraňackom pexese

Súťaž bude prebiehať:

  • od 15. mája do 25. júna 2014

Témy:

  • Príroda Šafránu

  • Uchovajme tradície

  • Klenoty Šafránu

  • Rodná dedinka