Výzva IROP-CLLD-Q181-511-01

MAS ŠAFRÁN dňa 11.4.2019 vyhlásila výzvu IROP-CLLD-Q181-511-01, ktorá je určená na Podporu podnikania a inovácií na území MAS. Viac informácií nájdete vo vnútri tohto článku.

Celé znenie výzvy: https://www.massafran.sk/leader-2014-2023/opatrenia-irop/financovanie-implementacie-strategie-clld-opatreni-irop/vyzva-irop-clld-q181-511-01/