Výzva: IROP-CLLD-Q181-512-002

MAS ŠAFRÁN dňa 19.7.2019 vyhlásila výzvu IROP-CLLD-Q181-512-002, ktorá je určená na Výstavbu verejných vodovodov. 

Link na zverejnenú výzvu nájdete vo vnútri tohto článku. 

Výzva: IROP-CLLD-Q181-512-002:  https://www.massafran.sk/leader-2014-2023/opatrenia-irop/vyzva-irop-clld-q181-512-002/