Výzvy pre členské obce MAS ŠAFRÁN v rámci opatrení PRV

MAS ŠAFRÁN zverejnila na svojom webovom sídle 3 výzvy určené pre členské obce, ktoré sa týkajú opatrení z PRV (7.2 - 7.4 - 7.5). Link na výzvy:

 https://www.massafran.sk/leader-2014-2023/opatrenia-prv/vyzva-mas-017-7-2-2/

https://www.massafran.sk/leader-2014-2023/opatrenia-prv/vyzva-mas-017-7-4-1/

https://www.massafran.sk/leader-2014-2023/opatrenia-prv/vyzva-mas-017-7-5-1/