WORKSHOP - PRÍSTUP LEADER POMÁHA V REGIÓNE MAS ŠAFRÁN

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n. o. Vás pozýva na workshop s témou „Prístup LEADER pomáha v regióne MAS Šafrán“,  ktorý je realizovaný v rámci projektu Prístup  LEADER pomáha v regióne MAS Šafrán – putovné informačné aktivity. Jeho implementáciu zabezpečuje nezisková organizácia ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ  REGIÓNU. Workshop sa uskutoční dňa 17.09.2014 o 17:00 v obci Trnkov(penzión TRIO).