ZABEZPEČENIE PRÍSTUPU MALÝCH A MLADÝCH POĽNOHOSPODÁROV K PÔDE V SPRÁVE SLOVENSKÉHO POZEMKOVÉHO FONDU FORMOU PRENÁJMU

Zabezpečenie prístupu malých a mladých poľnohospodárov k pôde v správe Slovenského pozemkového fondu formou prenájmu. Viac na: www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=9002