Zhromaždenie členov schválilo Dodatok č.9 k ISRÚ

Najvyšší orgán MAS Šafrán - Zhromaždenie členov schválilo dňa 3.4.2013 Dodatok č.9 k Integrovanej stratégii rozvoja územia  na roky 2009 - 2015 "Chránime spolu poklady Šafránu".