Zmena e-mailovej adresy MAS Šafrán

Oznamujeme všetkým spolupracovníkom a partnerom MAS Šafrán, že v súčasnosti je e-mailová adresa massafran@massafran.sk nefunkčná.

Naša nová funkčná e-mailová adresa je: kancelaria.massafran@gmail.com