IROP-CLLD-Q181-512_002_Aktualizácia č.1

Miestna akčná skupina ŠAFRÁN vyhlásila dňa 19.07.2019 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č.IROP-CLLD-Q181-512_002, dňom 05.05.2021 vydáva Aktualizáciu č.1 výzvy, ktorá nadobúda účinnosť dňa 06.05.2021

Informácia o aktualizácii č.1 výzvy č.IROP CLLD Q181 512 002.pdf 

Kompletná výzva v znení aktualizácie č.1 so sledovaním zmien

Kompletná výzva v znení aktualizácie č.1 bez sledovania zmien