ROZLÚČKA S LETOM

Obec Vyšná Šebastová, členská obec MAS Šafrán Vás pozýva na podujatie Rozlúčka s letom