Zmena na poste štatutárov MAS ŠAFRÁN

 

Vo štvrtok 12.09.2019 sa v rámci zasadania novozvolených členov Výkonného výboru uskutočnila voľba predsedu a podpredsedu občianskeho združenia MAS ŠAFRÁN. Členovia Výkonného výboru si spomedzi seba zvolili predsedu a podpredsedu, ktorí sa s účinnosťou od 18.09.2019 stali štatutárnymi zástupcami OZ MAS ŠAFRÁN na funkčné obdobie v dĺžke piatich rokov. Na post predsedu Výkonného výboru a predsedu združenia bol zvolený Miroslav Jakša, zástupca Dobrovoľného hasičského zboru Kapušany, ktorý nahradil Miroslava Angeloviča, starostu členskej obce Teriakovce. Za nového podpredsedu Výkonného výboru a združenia MAS ŠAFRÁN bol zvolený Jaroslav Fogaš, starosta obce Šarišská Trstená, ktorý na tomto poste nahradil Jaroslava Migaša, zástupcu TJ ROZVOJ Pušovce. Touto cestou by sme chceli v mene celého OZ MAS ŠAFRÁN a Kancelárie MAS ŠAFRÁN poďakovať predošlým štatutárnym zástupcom– Miroslavovi Angelovičovi a Jaroslavovi Migašovi za ich zodpovedný prístup a príkladné vykonávanie funkcie, ako aj za verejné zastupovanie a reprezentovanie združenia MAS ŠAFRÁN.

Úlohou novozvolených štatutárnych zástupcov bude nasledujúcich päť rokov zastupovať OZ MAS ŠAFRÁN navonok a podpisovať samostatne príslušné dokumenty v súlade s rozhodnutím Výkonného výboru. Okrem toho budú podpisovať príslušné zmluvy  a jednať v mene OZ MAS ŠAFRÁN s tretími osobami.